Ad interim werk als secretaris of voorzitter

De ondernemingsraad wordt geleid door het Dagelijks Bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter en een secretaris, soms aangevuld met een ambtelijk secretaris of vice voorzitter. Als een van deze functies tijdelijk niet ingevuld kan worden of dat er in de ontwikkeling van de OR behoefte is aan een kwalitatief goede en ervaren secretaris of voorzitter, kan Merlijn specialisten leveren.

Het traject

We gaan met u in gesprek over uw verwachtingen over het invullen van deze functies in het algemeen en specifiek over de invulling van de interim functie.
Items m.b.t. het voorzitterschap kunnen zijn het voorzitten van de vergaderingen, het opzetten van een ontwikkelingsplan voor de ondernemingsraad en het opleiden, begeleiden van een nieuwe voorzitter. Items m.b.t. het secretarisschap kunnen zijn het opzetten van een goed systeem rondom agenda´s opstellen, notuleren en archivering, de wijze van ondersteuning van de voorzitter, het opleiden en begeleiden van de nieuwe secretaris en het organiseren van verkiezingen.

Het contract

Vooraf wordt met u afgesproken welke taken onze specialist gaat invullen en voor welke termijn. Tijdens het traject houden we zowel de inhoud als het proces in de gaten. Wellicht kan er eerder al een eigen OR-lid de taak overnemen of is er behoefte om het traject te verlengen.