Begeleiding bij advies, instemmings- en initiatieftrajecten

U krijgt als ondernemingsraad te maken met advies- of instemmingaanvragen of wellicht wilt u zelf gebruik maken van het initiatiefrecht. Merlijn kan u hierin begeleiden.

Het traject

U krijgt een advies- of instemmingaanvraag binnen. U vraagt een van onze specialisten m.b.t. begeleiden coachen van de ondernemingsraad op het proces, de onderhandelingen, de onderlinge afstemming en het komen tot een gezamenlijk standpunt.

U wilt als ondernemingsraad gebruik maken van het initiatiefrecht. We begeleiden u in een 7-tal stappen in dit hele proces. Van idee, via onderzoek naar een goed geschreven initiatiefvoorstel. Daarna nog de begeleiding in het overleg en afhandeling van het initiatief met uw bestuurder.

Wat is het verschil met een adviseur?

De adviseur zal zijn specialiteit en kennis inzetten op de inhoud van de betreffende aanvraag. U kunt zijn kennis gebruiken om tot een goed afgewogen advies of instemming komen. Maar weten wat u moet doen of wilt is nog iets anders dan om het ook voor elkaar te krijgen. Daar kan de begeleiding vanuit Merlijn u in ondersteunen.