Begeleiding bij de organisatie van verkiezingen

Elke OR heeft te maken met (tussentijdse) verkiezingen. Merlijn kan u ondersteunen in het proces van de formeel af te leggen weg als beschreven in de WOR en in uw eigen reglement.
Merlijn kan u ook ondersteunen in een aantal keuzes die vooraf gaan aan het organiseren van de verkiezingen en die, afhankelijk van uw wens en visie, van belang zijn.

U kunt hierbij ondermeer denken aan:

  • het opstellen van een nieuw reglement;
    Het reglement bevat een aantal keuzes die gevolgen hebben voor de verkiezingen. Het is goed om voorafgaande aan de verkiezingen het reglement eens te bekijken en de gemaakte keuzes weer eens kritisch na te lopen. U stelt, ondersteund door een deskundige van Merlijn, een nieuw reglement op waarna de verkiezingstraject kan worden ingezet.
  • het opzetten van een campagne;
    Welk beeld van uw OR wilt u laten zien in de campagne en hoe ver wilt u hier in gaan? Welke acties verwacht u van de OR en van de kandidaten en hoe gaat u alles stroomlijnen in een inspirerende, heldere campagne. Dit zowel ter bevordering van het aantal kandidaten als het aantal stemmen dat wordt uitgebracht. De deskundigen van Merlijn prikkelen u om uw keuzes helder te maken en ondersteunen u om de gemaakte keuzes helder en concreet binnen uw bedrijf te vertalen.
  • het organiseren van debatten in uw organisatie;
  • de voorbereiding van uw aanwezigheid tijdens achterbanraadplegingen om uitleg te geven over het OR werk en om mensen te inspireren zich verkiesbaar te stellen;
  • het ondersteunen van kandidaten tijdens de verkiezingen.

Merlijn Medezeggenschap: uw eigen spindoctor in huis