Blended learning

Onder blended learning verstaan we (1) een combinatie van online leren en contactonderwijs of (2) een combinatie van campusonderwijs en E-learning.

De kracht van blended learning is dat u als OR / OR-lid een optimale leeromgeving creëert, afgestemd op uw eigen optimale manier van leren.
Merlijn biedt diverse vormen van blended learning, waarmee u uw voordeel kunt doen.

U kunt uw eigen leerpakket samenstellen en binnen één leertraject gebruik maken van een 1 of 2 daagse maatwerktraining in combinatie met (E-)coaching on the job of een (E-)adviseur tijdens een vergadering of voorafgaand aan een moeilijk gesprek.

Als u dat wilt, is de route dan deze dat Merlijn, afhankelijk van de preciese vraag van de klant en/of de deelnemers, een of twee trainers/adviseurs aan u ter beschikking stelt, die samen met u gaan kijken welk traject voor u het meest geschikt is en welke leermiddelen we het beste kunnen inzetten.