Eisen Raad voor Rechtsbijstand voor MfN-registermediators met ‘accreditatie familiemediation’

Staat u als MfN-registermediator met de ‘accreditatie familiemediation’ bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven dan gelden voor u de volgende (specialisatie) eisen:

Wie toetst de familie specialisatie eisen?

De Raad voor Rechtsbijstand toetst of mediators hun opleidingspunten hebben behaald en voldoende familiemediation zaken hebben behandeld.

Op welke wijze wordt getoetst?

De eerstvolgende toetsing vindt naar verwachting plaats in 2016. In de systemen van de Raad wordt gekeken of aan mediators 5 mediationtoevoegingen (familiemediations) in 2015 zijn afgegeven. Mediators met minder dan 5 mediationtoevoegingen in 2015 worden bevraagd met betrekking tot eventuele betalende mediationzaken en hun opleidingspunten. Mediators met 5 of meer mediationtoevoegingen in 2015 worden steekproefsgewijs getoetst op hun opleidingspunten. Mediators moeten jaarlijks 5 opleidingspunten familie behalen.

Welke cursussen komen in aanmerking volgens de Rvr?

Voor het kunnen opgeven van een door u gevolgde cursus bij de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de voortzetting van de inschrijving van uw specialisatie Personen- en Familierecht als mediator gelden de volgende voorwaarden: De cursus moet bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) van de Mediatorsfederatie Nederland kunnen worden opgegeven in het kader van het onderhouden van uw vakbekwaamheid (48 PE punten per 3 jaar). Zie voor meer informatie de permanente educatie-eisen en;

Het moet gaan om een mediationcursus op het terrein van Personen- en Familierecht, niet enkel een cursus waar algemene mediationvaardigheden worden aangeleerd. Gedacht kan worden aan cursussen waar specifieke mediationvaardigheden worden aangeleerd die van belang zijn voor het Personen- en Familierecht (psychologische vaardigheden mbt strijdende ouders etc) en cursussen waarbij meer theoretische kennis van de specialisatie centraal staat (juridische kaders, alimentatierekenen etc).

Twijfelt u of een cursus in aanmerking komt, neem dan contact op met Merlijn. 

Het aanbod van Merlijn Groep

Ken je het concept ‘bundel’ al? - Blog - Merlijn Groep

Moet u nog punten behalen? Bekijk ons uitgebreidde PE aanbod, het grootste aanbod van Nederland”

U bent (MfN) Mediator maar nog geen geregistreerd familiemediator?

Volg de 8-daagse specialisatieopleiding bij Merlijn.

Blog; Eisen Raad voor Rechtsbijstand voor MfN-registermediators met ‘accreditatiefamiliemediation’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *