Medezeggenschap

Een nieuwe kijk op Medezeggenschap

Medezeggenschap kun je inzetten als facilitator in besluitvormingsprocessen. Je hebt twee vormen van medezeggenschap. In de klassieke medezeggenschap staat de OR tegenover de bestuurder in een duale, soms sterk formele, setting. Bij nieuwe medezeggenschap wil men dat besluiten worden genomen door hen die de werkprocessen het beste kennen.