Wetswijzigingen januari 2020 Wab

Overzicht belangrijkste aandachtspunten Wab

Vanaf 1 januari hebben alle werkgevers en werknemers te maken met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een grote wijziging in het arbeidsrecht.

De maatregelen van de Wab hebben als doel de volgens de regering te grote verschillen tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Flexwerkers krijgen volgens de Wab meer zekerheid en voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

Werkgevers moeten met ingang van 1 januari 2020 oproepkrachten die langer dan 12 maanden in dienst zijn, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Dat aantal uren moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de voorgaande 12 maanden voor de werkgever werkte. De termijn van twaalf maanden gaat dus niet pas in per 1 januari 2020.

Werkgevers moeten hun oproepkrachten minstens vier dagen vóór het werk oproepen. Oproepkrachten houden recht op loon over de afgesproken uren als de werkzaamheden (of een deel daarvan) minder dan vier dagen van tevoren worden afgezegd.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende, vierde contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 geldt nog de regel van 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar.

De tijd tussen contracten kan vanaf 1 januari in een cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

Transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag

Vanaf 1 januari moeten werkgevers bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Werknemer hebben al vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding.

Tot 1 januari 2020 geldt nog de regel uit de Wet werk en zekerheid dat pas na twee jaar dienstverband het recht ontstaat op een transitievergoeding. Werkgevers kunnen daarmee mogelijk een voor hen voordelige ontslagdatum bepalen.

Transitievergoeding voor 01/01/2020 (voorbeeld)

 • Philippe van Heusden is 56 jaar en werkt al 18 jaar bij zijn werkgever als hij te horen krijgt dat hij vanwege een reorganisatie wordt ontslagen. Het maandsalaris van Philippe bedraagt € 5.100 bruto (inclusief toeslag)
 • De transitievergoeding van Philippe bedraagt:
 • 20 x 1/6 x € 5.100 = € 17.000 bruto (over de eerste 10 dienstjaren)
  04 × 1/4 x € 5.100 = € 5.100 (over de 2 daaropvolgende dienstjaren)
  12 x 1/2 x € 5.100 = € 30.600 bruto (over de dienstjaren vanaf 50 jaar)
 • Daarmee komt de totale transitievergoeding van Philippe uit op een bedrag van € 52.700 bruto.

Transitievergoeding na 01/01/2020 van Philippe bedraagt:

 • 20 x 1/6 x € 5.100 = € 17.000 bruto (over de eerste 10 dienstjaren)
  04 × 1/6 x € 5.100 = € 3.400 (over de 2 daaropvolgende dienstjaren)
  12 x 1/6 x € 5.100 = € 10.200 bruto (over de dienstjaren vanaf 50 jaar)
 • Daarmee komt de totale transitievergoeding van Philippe uit op een bedrag van € 30.600 bruto.

Werkgevers moeten slapend dienstverband beëindigen

Werkgevers mogen langdurig zieke werknemers niet in een slapend dienstverband houden, zo oordeelde de Hoge Raad begin november. Door het dienstverband na twee jaar ziekte van de werknemer slapend te houden hoefden werkgevers de transitievergoeding niet te betalen. De vakbonden hebben werkgevers opgeroepen slapende dienstverbanden nu snel te beëindigen.

Extra mogelijkheid voor ontslag: de cumulatiegrond

Ontslag is per 1 januari 2020 ook mogelijk als omstandigheden uit verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen tezamen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijziging van een regeling over ontslagbeleid.

Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk

Payrollwerkgevers moeten vanaf 1 januari 2020 hun payrollwerknemer minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als de medewerkers die werken bij het bedrijf waar de payrollwerknemer gedetacheerd is. De inlenende werkgever moet het uitzend- of payrollbedrijf informeren over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de eigen medewerkers.

WW differentiatie:

Nieuwe WW-premie:

- Werkgever krijgt bonus voor werknemer in vaste dienst (vast aantal uren)

- WW-premie wordt lager dan bij flex of tijdelijk contract

Eens hierover sparren?

Een hoop informatie, mocht u graag eens met een van onze professionals hier over door praten neem dan contact op met 073 532 3582 of mail info@merlijngroep.nl.

Meer lezen over de Wab?

Nieuw wetsvoorstel: Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Foto blog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *