Gratis conflictadvies

U heeft een conflict? Wij helpen u verder

Als u behoefte heeft aan sparren en/of vrijblijvend advies, doet u dan gerust een beroep op een van de onderstaande conflictadviseurs.

Merlijn Advies Groep (MAG) is een netwerk van ervaren, gekwalificeerde en gespecialiseerde conflictprofessionals met landelijke dekking in Nederland.

Merlijn Advies Groep heeft zich ten doel gesteld om aan zowel het bedrijfsleven / de overheid als aan particulieren in Nederland een netwerk van conflictprofessionals aan te bieden dat zich door hoge kwaliteit en permanente deskundigheidsbevordering onderscheidt in de markt.

Wij leveren een optimaal functionerende organisatie rondom conflictbegeleiding wat betreft de logistiek, afspraakregeling en facturering, hetgeen zowel voor de conflictconsulent als de externe klant een garantie biedt voor kwaliteit en zekerheid.

Het effect van deze manier van werken is dat de Merlijn Advies Groep zich onderscheidt van haar concurrenten op het gebied van:

 • kwaliteitsborging en effectiviteit;
 • deskundigheid en enthousiasme;
 • ethiek en betrokkenheid bij mensen;
 • professionaliteit en snelheid van werken;
 • breedte van het aanbod en capaciteit;
 • landelijke dekking.

Thans zijn ruim 130 ervaren conflictprofessionals aangesloten bij Merlijn Advies Groep. Deze brengen naast hun functie als conflictconsulent  een indrukwekkende ervaring mee op bestuurlijk, management, consultancy of juridisch gebied.

Een conflictadviseur helpt onze klanten met:

 • het zoeken van een oplossingsmethode voor de voorkoming, aanpak of oplossing van uw conflict;
 • de analyse van het conflict en het zoeken van de in uw geval meest geschikte conflictoplosser.

Stringente kwaliteits- en ervaringseisen

 1. Alle partners kunnen voor elk van de huidige 21 conflictoplossingsmethoden van Merlijn Advies Groep worden ingezet, onder de volgende voorwaarden.
  Deze voorwaarden gelden voor zowel bestaande als nieuwe partners.

  • Voor de methoden waarvoor een kwaliteit bewakende overkoepelende beroepsorganisatie bestaat is de partner aantoonbaar bij die organisatie als erkende/gecertificeerde professional
   ingeschreven. Hij/zij houdt zich bovendien aan de daaraan verbonden PE of PO verplichtingen
   (denk aan MFN voor mediators, NOVA voor advocaten en LVV voor vertrouwenspersonen)
  • Als voor de betreffende conflictoplossingsmethode géén kwaliteit bewakende overkoepelende beroepsorganisatie bestaat, toont de partner aan voor die methode inzetbaar te zijn door opleiding en opgedane ervaring
  • De partner is zowel in situatie A als in situatie B aantoonbaar tenminste 5 jaar als zodanig werkzaam en/of kan aantonen een substantieel aantal zaken te hebben gedaan.
 2. Alle partners zijn verplicht om de tweedaagse workshop “Introductie training Conflictadvies” te volgen. Voorafgaande aan die training wordt het in de maak zijnde Handboek Conflictadvies bestudeerd.
  Tijdens de training worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met:

  • het concept de Merlijn Advies Groep;
  • het werk en de positie van de Conflictadviseur;
  • de samenwerking tussen Conflictadviseur en de Conflictprofessional die  aan de betreffende casus werkt;
  • de Ethische Code en Klachtenregeling.
 3. Jonge partners die nog niet aan de eisen kunnen voldoen maar wel veelbelovend zijn als toekomstige senior partners, kunnen een trainee programma volgen