Drost | de heer dr. A.H. Drost (André)

"Verhelderen en verbinden”, is het motto van het bedrijf van André Drost (Drost Consult & Begeleiding). Als gepromoveerd theoloog is hij goed in staat een probleem te analyseren en door te vragen naar persoonlijke motieven achter een conflict. Als teamcoach weet hij de zakelijke belangen van de betrokkenen helder in beeld te krijgen. De verheldering die hij biedt, schept ruimte voor verbinding: de gezamenlijke aanpak van wat er speelt en tussen mensen botst. 

André Drost heeft ruime ervaring in coaching en conflictbegeleiding. Hij coacht hoogopgeleide professionals, zowel individueel als in teamverband. Hij begeleidt door een conflict heen naar een doorstart. Hij kijkt en werkt systemisch: de wisselwerking met de context (heden en verleden) bepaalt in sterke mate het gedrag. Door zijn pragmatische benadering geeft hij betrokkenen grip op wat er speelt en zetten zij zich in voor een toekomstgerichte oplossing. 

Vanaf 2009 werkte hij op het terrein van coaching, teamcoaching en conflictbegeleiding in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland (St!R-gecertificeerd teamcoach; ADR-practioner). Na een reorganisatie is hij in 2017 als zelfstandige verder gegaan. Eerder (vanaf 1990) was hij als predikant verbonden aan enkele lokale gemeenten en heeft hij veel bestuurswerk gedaan; onder meer als voorzitter van een regionaal college voor visitatie (een vorm van governance). Verder is hij lid van de Landelijke Selectiecommissie voor Rechters (LSR).