Hijink | mevrouw A. Hijink (Annemieke)

Annemieke Hijink is sinds 2001 zelfstandig gevestigd mediator, trainer en coach. Zij heeft een rijke ervaring als begeleider bij (arbeids)mediations en bij individuele coaching en teamcoaching. Oorspronkelijk opgeleid als docent, heeft zij affiniteit met onderwijs en wordt regelmatig betrokken als mediator of coach op scholen en voor bestuurlijke organisaties. Ze biedt ondersteuning bij teamconflicten en familieruzies en werkt als onafhankelijke procesbegeleider bij spanningsvolle en complexe bijeenkomsten met teams. Ze is aangesloten bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Annemieke is beschikbaar voor Merlijn als mediator, trainer en bij personal coaching, teamcoaching, leiderschapscoaching en conflictcoaching.

 

Systemische begeleiding

Annemieke is expert in het systemisch werken, waarbij de waarneming vanuit de context centraal staan. Welke symptomen doen zich voor bij een conflict, persoonlijke vraag of teamissue? Welke overlevingspatronen zijn hieruit mogelijk te herleiden en hoe kan er weer rust en vertrouwen ontstaan? Zij is gespecialiseerd in het werken met (tafel)opstellingen bij mediation en coaching en als extra expertise biedt zij ook paardencoaching voor individu of teams. Deze coaching richt zich met behulp van de wijsheid van de kudde, op persoonlijke, leiderschaps- en teamontwikkeling. De kracht zit in het non-verbale karakter van deze methodiek; het werkt op een andere laag dan een gesprek.

Opleidingen

Als systemisch begeleider volgde zij naast de basisopleidingen o.a. Master Organisatieopstellingen aan het Bert Hellinger Instituut, Systemische (team)coaching met paarden bij Wind Opleidingen, Breek de stilte – systemisch werken met trauma bij Interakt/Franz Ruppert en International Systemic Constellation Learning Circle bij Stephan Hausner over symptomen, patronen en gezondheid. 

Trainingen & publicaties

Annemieke traint professionals in oplossingsgerichte en effectieve systemische methodieken met toegepaste interventies bij mediation en begeleiding. Voor Merlijn Advies Groep ontwikkelde zij de training Mediation bij Nalatenschappen, waarbij zij het systemische onderdeel begeleidt.

Zij publiceerde diverse artikelen, o.a. in het Tijdschrift voor Conflicthanteringhet magazine van het Bert Hellinger-Instituut Nederland, in ‘Het complete Loopbaanboek’ van de NOLOC en in het boek ‘Veldwerk’ over systemisch opleiden (Uitgeverij het Noorderlicht).

Aanpak en respons.

Annemiekes begeleiding als mediator, coach en trainer is gericht op de gezonde autonomie van de betrokkenen, op loslaten van wat niet meer werkt en de vertaling van actuele behoeftes in nieuwe afspraken. Met oog voor alle –soms pijnlijke- stappen die daarvoor nodig zijn. 

Ze laat zich leiden door wat zich aandient en richt haar interventies, in overleg met de betrokkenen, op de posities en situaties waar de (systeem)druk het hoogst is.

Van cliënten kreeg zij o.a. de volgende reacties:

·        Fijne trainster met een open houding die eerlijke feedback gaf.

·        Ik heb je als bijzonder professionele en warme coach ervaren.

·        Een sessie paardencoaching met het hele team heeft mij als teamleider bevestigd in de interacties in het team. Het maakte zichtbaar wat ik daarvoor sterk vermoedde. 

·        Creëerde een hele veilige leeromgeving, op en top aanwezig.

·        Top: het luisteren en analyseren van casussen.

Met veel plezier gaat zij met u de samenwerking, het onderzoek en de leeruitdaging aan. 

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog