Pinkster | mevrouw mr A.P.L. Pinkster (Antonietta)

Antonietta Pinkster (1954) heeft Nederlands Recht gestudeerd, is in 1978 beëdigd als advocaat en heeft sindsdien praktijk in Amsterdam Noord, vanaf 2006 tevens als mediator.  Zij is (gecertificeerd) MfN –registermediator met accreditatie  familiemediator, en rechtbankmediator (mede ADR Family-  en Court mediator ). In die hoedanigheid heeft zij al zeer veel mediations begeleid.
Antonietta heeft in 2007 de specialisatie-opleiding mediatior in strafzaken gevolgd en behandelt  sinds 2010 mediations naast strafrecht, als deelnemer aan de eerste (2010-2011) en  de tweede (2013 – heden) pilot terzake  bij ZSM en diverse Rechtbanken. Zij geeft in het kader van de landelijke intervisies daarbij geregeld juridische  voorlichting aan collega-mediators in strafzaken.
Naast de praktijk van het mediaten hebben ook beleidsaspecten, het ontwikkelen van kwaliteitsnormen  en best practices, en de wettelijke verankering van een en ander haar belangstelling.