Deugd | de heer M.A.L. de Deugd (Arie)

De menselijke en sociale kant binnen organisaties heb ik naast mijn ontwikkeling als financial controller altijd belangrijk gevonden. Begin 2016 resulteerde dit in een functie als gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen én Integriteit. Eerst was dit intern later trad ik ook op als externe vertrouwenspersoon.

Ervaring

Vanaf 1975 heb ik in diverse functies binnen de accountancy, als werknemer en als eigen ondernemer bij vele ondernemingen in de keuken kunnen kijken. Dat levert interessante inzichten. Soms ziet een organisatie er perfect uit maar bij een tweede observatie komt er nog wel eens iets tevoorschijn. Regelmatig heb ik, naast het uitvoeren van de taken in mijn vakgebied, veel aandacht geschonken aan de mens in de organisatie. Een luisterend oor bieden, adviseren, collega’s bijstaan als ze het moeilijk hebben, oplossingen zoeken, dat soort zaken. 

De werknemer als toegevoegde waarde

Mijn ervaring heeft me geleerd, dat je een organisatie niet los mag zien van de mens die daar werkt. Als het met de mens beter gaat dan zal dat ook ten goede komen aan de organisatie. Geluk en ethisch handelen zijn daarbij voor mij kernbegrippen.

Specialismen

Uiteraard heb ik specialistische kennis in mijn oude vakgebied Finance & Control. Naast kennis over de Nederlandse wetgeving op jaarrekening gebied heb ik ook uitgebreide kennis van internationale wet- en regelgeving en ben ik diverse malen betrokken geweest bij of heb ik leiding gegeven aan waarderingsvraagstukken ten behoeve van jaarrekeningen. Ook heb ik met een collega in de jaren 2011 tot en met 2016 risicomanagement geïmplementeerd bij een grote onderneming en dat verder uitgebouwd.

Naast bovenstaande specialisaties heb ik mij vanaf 2013 verdiept in de diverse facetten van fraude. In het verlengde daarvan was het fijn om tijdens de basistraining Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen ook de rol van Vertrouwenspersoon Integriteit toegelicht te krijgen. Ik ben vanaf begin 2016 ook gecertificeerd Vertrouwenspersoon Integriteit.