Bosman | mevrouw A. Bosman (Aukje)

Ik heb twee HBO- studies afgerond: Maatschappelijk werk & dienstverlening en Journalistiek. In mijn dagelijkse werk als raadsonderzoeker voor de Raad voor de Kinderbescherming ben ik twee dagen per week aanwezig op de rechtbank bij zittingen. Ik adviseer de kinderrechter in civiele zaken. Mijn advies aan de kinderrechter breng ik ter zitting uit op basis van een verzoek-, verweerschrift en wat ik hoor tijdens zitting van de betrokkenen. Dit betekent snel kunnen schakelen tussen de informatie die je krijgt en feiten van meningen en gevoelens kunnen scheiden. Ik organiseer regelmatig overleggen met de betrokken instanties bij een gezin om samen tot een plan te komen, waarin ik dit overleg voorzit en de contacten blijf houden met de instanties. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Het werk betekent ook vertrouwelijk met informatie om gaan, een luisterend oor bieden en respectvol om te gaan met de gezinnen waarmee je te maken krijgt. Sinds eind 2020 ben ik ook lid van een klachtencommissie van de GGD. Ik merk dat ik mijn ervaring vanuit het werkveld goed kan gebruiken in het bespreken en het beoordelen van de klachten. Hierbij komt mijn achtergrond in de journalistiek ook van pas. Ik ben kritisch in mijn vraagstelling en durf vragen te stellen, waar een ander over twijfelt. Belangrijk vind ik dat de klager zich gehoord voelt en zich serieus genomen voelt. 

Ik ben SKJ geregistreerd.

Specialismen