Bel | de heer ir. B.J. Bel (Bas)

Chemisch technoloog, bedrijfseconoom en ondernemer met ruime ervaring in de chemische industrie. Zijn carriere begonnen als research wetenschapper bij Unilever. Na diverse functies als proces engineer in verschillende chemische fabrieken overgestapt als technisch directeur bij de grootste chemicalien distributeur van Nederland. Introdiceerde zeer succesvol het “just in time” systeem in de chemische industrie, Met een “nul” voorrraad van gevaarlijke stoffen een hoge graad van veiligheid te bewerkstelligen. Na de verkoop van de aandelen aan de grootste Duitse distribiteur van de wereld werd nog 2 jaar als CEO gewerkt. Daarna zijn carriere voortgezet in eigen ondernemingen als directeur en met diverse commisariaten

Technisch inzicht, innovatief, en het nastreven van “bewust bezig” met chemie en milieu. Grote belangstelling voor het technisch onderwijs om kennis te delen en over te dragen. Weet jonge ondernemers te inspireren en motiveren. Denkt en werkt zeer resultaat gericht en en stelt hoge eisen aan kwaliteit van het leven. Mediator.

Functies:

Commissariaten, Techno Invent, Orphi farma, CP Systems.Cathalisa.

Directeur Chempropack B.V.

Bestuurslid Hoge school Drechtsteden

Vice voorzitter Nederlands Netwerk voor Kwaliteit

Project ontwikkelaar in Turkije

Voorzitter eigenaren woningcomplex in Turkije

Bestuurslid Tennis Vereniging Lage Zwaluwe

Specialismen