Haas | mevrouw C. de Haas (Cindy)

Cindy de Haas (1974) volgde de opleiding Facilitair Management en werkte in het bedrijfsleven in diverse managementfuncties. Verscheidene verbeter- en verandertrajecten zijn succesvol door haar begeleid. Zij merkte hierbij dat het beste uit mensen én organisaties halen, haar veel energie geeft.

Geboeid door de manier waarop mensen met elkaar communiceren en de vraag ‘wat maakt dat mensen doen wat zij doen en zeggen wat zij zeggen’, volgde zij een mediationopleiding. Deze opleiding heeft haar vermogen tot verbinden vergroot.

Sinds 2006 is Cindy zelfstandig ‘conflictregisseur’. In 2007 richtte zij haar eigen bedrijf op. Haar motto: ‘Op de windrichting kun je geen invloed uitoefenen, maar je kunt wel de zeilen bijstellen’.

 

Mediation, registraties en lidmaatschappen

Als erkend mediator bemiddelt Cindy in conflicten binnen bedrijven/ organisaties, tussen buren en tussen slachtoffers en daders van strafbare feiten. Zowel dreigende, bestaande als acute geschillen krijgen haar volle aandacht. Cindy de Haas is MfN-registermediator, Rechtbankmediator, Mediator in Strafzaken, lid van de Groep Arbeidsmediation en de Rotterdamse Mediators Associatie.

 

Ervaring en visie op geschillen

Cindy heeft ruime ervaring als arbeids-/ businessmediator en als begeleider van burenruzies. Daardoor weet zij dat dergelijke geschillen veelal voortkomen uit verstoorde communicatie door verschillen in bijvoorbeeld normen, waarden, verwachtingen of verantwoordelijkheden. Zij is ervan overtuigd dat het wetboek niet (te allen tijde) noodzakelijk is om tot een oplossing te komen. Zij laat partijen met elkaar in gesprek gaan. Als onafhankelijke gespreksleider biedt Cindy houvast waarmee zij voorkomt dat betrokkenen verzanden in het probleem. Zij begeleidt partijen naar een voor beide bevredigende oplossing. Wederzijdse belangen en de toekomst staan daarin centraal. Mediation voorkomt in veel gevallen een juridische strijd die slechts verliezers kent.

 

Klantenkring

Cindy rekent onder meer hogescholen/ universiteiten, tuinbouw, woningcorporaties, de zorgsector, financiële-, technische- en zakelijke dienstverleners tot haar klantenkring.

 

Overige werkzaamheden

 

Naast haar werk als mediator is Cindy trainer. Trainingsthema’s zijn ondermeer: samenwerken, conflicthantering, metacommunicatie, helder communiceren, feedback, klantgerichtheid etc. Binnen het trainingsaanbod geldt: geen dag(deel) van achteroverleunen, aanhoren, een kop koffie en weer weg, maar een prikkelend en effectief programma waarbij (abstracte) theorie, tastbare werkelijkheid wordt en groei & ontwikkeling wordt bewerkstelligd, ofwel: praktisch en met impact!

Cindy werkt als auteur van “Nederlandse Mediation”. Dit vakblad geeft inzicht in gebruikte methodieken en uitkomsten van (geanonimiseerde) mediations.

Lees ook

Het Fooks Magazine (uitgave 2017). Het betreft de artikel van Cindy de Haas met als titel ‘Hoe bereik je een soepele samenwerking?’ zie, pagina 23: https://issuu.com/fooksmagazine/docs/170627-nieuw-fooksmagazine

Het Fooks Magazine (uitgave 2019). Het betreft de artikel van Cindy de Haas met als titel ‘Wat je denkt, zet je vast’, zie pagina 13: https://issuu.com/fooksmagazine/docs/fooks_magazine_2019

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog