Foolen | mevrouw drs. DMJA Foolen (Danielle)

Daniëlle is een econoom met meer dan 30 jaar nationale en internationale zakelijke ervaring in banken en bedrijven.

In de rol als CFO, financieel -en organisatie adviseur en commissaris werkte ze in verschillende bedrijfstakken, in bedrijven van diverse de omvang en levensfase.

De laatste jaren heeft zij haar werkterrein uitgebreid naar de menskant als coach en vertrouwenspersoon. Haar brede zakelijke ervaring aangevuld met levenservaring en relevante mensgerichte opleidingen, zorgen ervoor dat ze het meervoudig perspectief van een kwestie niet uit het oog verliest. In complexe of uitdagende situaties waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn, zoekt ze met kennis van zaken en op een compassievolle manier verbinding.

Als CFO leidde Daniëlle een verandertraject van verschillende losse bedrijfsonderdelen tijdens een meerjarige financiële crisis. Door de gemeenschappelijke waarden en doelen te benadrukken en de (culturele) verschillen te erkennen, slaagde ze erin om een gezamenlijke basis te smeden van waaruit de groep een doorstart kon maken. 

Met haar zakelijke inslag en oog voor meerdere perspectieven is Daniëlle bij uitstek geschikt als vertrouwenspersoon op senior management niveau in commerciële organisaties waar het niet lekker loopt.