Dhr. Hendriks - Partner - Merlijn Groep

Hendriks | de heer mr D.K.W. Hendriks (Dick)

Dick Hendriks is gemeente- ambtenaar en mediator. Hij heeft zeer ruime ervaring met het brede werkveld van gemeenten. Dick is jurist met als afstudeerrichting administratief recht. In 2010 heeft hij de opleiding tot mediator afgerond. Sindsdien heeft hij regelmatig bemiddelingen en mediations gedaan.

Zijn werkterrein is breed: van bestuurlijke conflicten, problemen met vergunningen in het omgevingsrecht, arbeidsconflicten. Dick woont in Edam.

Dick is een verbinder die naar werkzame oplossingen zoekt. Hij weet politiek en bestuurlijke verhoudingen scherp te analyseren en vervolgens complexe vraagstukken tot oplossing te brengen. Mediation is daarvoor vaak een passende oplossing.