Hoekstra - Greve - Partner - Merlijn Groep

Hoekstra- Greve | mevrouw B.E.E. Hoekstra- Greve (Dineke)

Dineke Hoekstra Greve heeft een universitaire gedragswetenschappelijke opleiding gevolgd met zwaartepunt psychologie. In 2002 heeft zij haar eigen mediation- en adviseringsbureau gestart. Sinds die tijd heeft zij enkele honderden mediations begeleid, waarvan vanaf 2005 o.a. voor de rechtbanken. Vanaf eind 2015 heeft zij zich gevestigd in het “heitelân” van haar echtgenoot en begeleidt zij  mediations in Friesland.

Als gedragswetenschappelijke mediator ligt de focus van haar mediations op familiemediation (indien gewenst met kindergesprekken) en arbeidsmediation. Zij neemt deel aan de landelijk pilot van Mediation in Strafrecht en de pilot Mediation tijdens Schorsing van in de Rechtbank Noord Nederland.

Daarnaast behoren teammediations, klachtenbehandeling, intervisie begeleiding en het begeleiden en coachen door middel van persoonlijkheidsprofielen tot de mogelijkheden.

Dineke is peer reviewer van de MfN, lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP),  IMI certified mediator en lid van het COM (Centrum Onderwijs Mediation).