Ommeren | mevrouw E.A.J.M van Ommeren (Elizan)

Werkterrein: vastgoed in menselijke relaties 

Elizan heeft een jarenlange ervaring met vastgoedkwesties, zoals onderhandelingen over koop-/huurcontracten en geschillen over contractuele verplichtingen. Haar ervaringen omvatten ook onderhouds-, uitbreidings- en renovatiegeschillen. Als buurtbemiddelaar heeft ze ervaring met conflicten in de privésfeer, ook in familieverband bijv. na een overlijden. Problemen rond een erfenis hebben vaak te maken met onroerend goed. Daaronder spelen ook altijd emotionele aspecten. Elizan is zeer goed in staat om de onderliggende familie- dynamiek boven tafel te krijgen om vervolgens samen tot een voor allen passende en zakelijk optimale oplossing te komen. Ze is werkzaam vanuit Eindhoven in zuid en midden Nederland.

Mens: door de wol geverfde optimiste

Als mediator wil Elizan graag begrijpen wat voor jou én je wederpartij van belang is, op die manier kan ze je begeleiden naar een constructieve benadering van, en oplossing van, je probleem. 

Haar stijl van werken is warm, betrokken en meevoelend in combinatie met een daadkrachtige en pragmatische aanpak. Elizan heeft een rotsvast vertrouwen dat ook de moeilijkste problemen oplosbaar zijn. Ze weet een veilige basis te creëren waarbij alle betrokkenen in een open sfeer tot oplossingen kunnen komen. 

Aanpak: elegante oplossingen voor conflicten

Als mediator focust Elizan zich op familie- en zakelijke conflicten. Soms willen partijen er echt samen uit komen, maar soms lukt dat niet. Daar ligt Elizan’s specialiteit. Mediation gaat over het vinden van een toekomstgerichte en blijvende oplossing zodat partijen weer door één deur kunnen. Inzicht in ieders eigenbelang en verantwoordelijkheid is voor allen van groot belang. In gesprek – niet altijd makkelijk- krijgen partijen zicht op mogelijke oplossingen. Met oog voor zowel de zakelijke kant als voor de onderliggende emoties begeleidt Elizan -als neutrale gespreksleider- betrokkenen naar oplossingen die win-winsituaties opleveren. In nagenoeg alle gevallen leidt haar warme en effectieve bemiddeling tot herstel van de (werk)relatie óf tot een voor alle partijen acceptabele vorm van uit elkaar gaan. 

Opleiding: hoe het zo gekomen is

Vanaf 2000 is Elizan als zelfstandig adviseur, HBO opgeleid beedigd makelaar in vastgoed met tevens propedeuse reachten, betrokken bij alle aspecten van het vastgoed, altijd vanuit de overtuiging dat het vastgoed dienstbaar is aan de organisatie/gezin. 

HBO opgeleide, beëdigd makelaar in vastgoed, propedeuse Rechten; als adviseur stelt ze de mensen en hun belangen steeds centraal. Logisch vervolg was de opleiding tot MfN-registermediator. Naast buurtbemiddeling is Elizan als vrijwilliger ook betrokken bij De Luisterlijn, een landelijke hulporganisatie voor eenieder die behoefte heeft aan een luisterend oor. Via intervisies en het regelmatig volgen van aanvullende opleidingen en nascholing blijft Elizan zich verder bekwamen, als mediator leer je elke dag!

Elizan van Ommeren is werkzaam in o.a. :

Noord-Brabant: Bergen op ZoomBreda, Den Bosch, EindhovenHelmond, Oosterhout, Oss, RoosendaalRosmalen, Tilburg, Uden, Veghel, VeldhovenWaalwijk

Zuid-Holland: ZoetermeerSpijkenisse, RotterdamLeiden, Gouda, Gorinchem, DordrechtDen Haag, Delft, Alphen aan den Rijn