Hasenack | de heer ir. H.A.C. Hasenack (Erik)

Erik Hasenack (1962) is sedert 2001 werkzaam als coach, en combineert dit met zijn werk als organisatieadviseur en interimmanager. Hij studeerde geodesie aan de TU Delft en ontwikkelde zich als projectleider, leidinggevende en organisatieadviseur als expert bij innovatie- en veranderingsprocessen . Van 1988 tot 1998 werkte hij in die rollen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS en EDS aan slimme ict oplossingen voor logistieke vraagstukken. Het doorbreken van oude denkpatronen, en het overbruggen van belangen en cultuurverschillen tussen partijen stond bij deze projecten steeds centraal. Daaronder waren aparte projecten als de voorloper van de TOMTOM en een olifantenvolgsysteem voor wagons en gevaarlijke stoffen, en grote complexe projecten als landelijk deur-tot-deur vervoer voor gehandicapten, een internationaal elektronisch vrachtbriefsysteem tussen zes Europese spoorwegmaatschappijen, en mobiele meldingen van treinvertragingen in een tijd dat internet er nog niet of nog maar net was en mobiele telefoons er vooral waren om te bellen.

Eind jaren ’90 constateerde Erik dat zijn passie verschoven was van deze innovatie-gerichte initiatieven naar het bij elkaar brengen van mensen en het in aandacht elkaar verstaan. Het was dan ook tijd om daar verder professioneel werk van te gaan maken. In 2001 vestigde hij zich als zelfstandig coach en interimmanager. Hij begeleidt als coach sinds 2001 teams en individuele coachees bij vraagstukken en fundamentele keuzes met betrekking tot hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling en de versterking van hun teams. Binnen het coachvak heeft hij als ingenieur interesse in evidence-based werken maar is hij zich ook terdege bewust van de methodologische beperkingen daarvan: ons leven is fascinerend complex.

Erik verzorgt trainingen op het gebied van coaching& psychologie, motiverende gespreksvoering en coachend leidinggeven.