Gerven – Weijers | mevrouw mr. E.H.W.M. van Gerven – Weijers (Esther)

Esther van Gerven is MfN-registermediator, jurist, beleidsbemiddelaar en trainer. Zij studeerde rechten, Nederlands recht en notarieel recht, en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in vastgoedrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht en erfrecht. Daarnaast is zij jaren werkzaam geweest als kandidaat-notaris binnen het notariaat en als jurist binnen de overheid. 

Mediation

Door de diverse juridische vraagstukken die zij in haar loopbaan binnen het notariaat en in de overheid tegenkwam, kwam zij ook in contact met mediation. 

Mediation heeft zij als middel ontdekt om partijen in moeizame conflicten te begeleiden. Naast haar adviserende rol binnen de overheid runt zij haar eigen mediation- en trainingspraktijk. 

Missie

Als mediator helpt zij mensen om het goede gesprek met elkaar aan te gaan. Door haar persoonlijke benadering en open houding kan zij mensen bij elkaar brengen om tot werkbare afspraken te komen zodat het niet langer meer gaat over standpunten maar over ieders belangen. Dat is het begin van wederzijds begrip. Van moeilijk naar mogelijk is haar motto; die aanpak werkt!

Medezeggenschap

Daarnaast is Esther door haar jarenlange ervaring binnen OR-land, en haar OR voorzitterschap, gespecialiseerd in medezeggenschap. Zij kan een OR helpen in het verbeteren en onderzoeken van de groepsdynamiek e n het coachen van OR leden. Ook het optimaliseren van de verhouding met de WOR-bestuurder valt binnen haar expertise. 

Brede ervaring

Haar jarenlange ervaring in het opstellen van juridische documenten en haar adviserende rol binnen de overheid en het notariaat zorgen er daarnaast voor dat zij gemaakte afspraken vervolgens helder kan vastleggen.