Dijkstra | de heer G.J. Dijkstra (Gerard)

Gerard Dijkstra is sinds 2004 fulltime werkzaam als geregistreerde en gecertificeerde externe vertrouwenspersoon. Deze functie vervult hij bij profit en non profit organisaties. De opdrachtgevers bevinden zich onder meer in productiebedrijven, dienstverlening, financiële sector en IT’; ook in non profit, ziekenhuizen, zorg- en welzijnssector, kinderopvang, woningcorporaties en gemeentelijke overheid. Momenteel is hij actief voor ongeveer 110 organisaties. Specifieke ervaring heeft hij als vertrouwenspersoon bij onderwijsinstellingen, te weten: PO, SO, VO , VMBO, MBO en HBO onderwijs. Hij ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hij werkt samen in een landelijk netwerk van geregistreerde en gecertificeerde vertrouwenspersonen en is lid van de Landelijke beroepsvereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV). 

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog