Zuure | mevrouw J.A.M. Zuure (Hanneke)

De afgelopen 18 jaar werkte ik in diverse functies, die allemaal gericht waren op het ondersteunen, coachen en begeleiden van mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Na een start als algemeen verpleegkundige in 1976 verplaatste ik mijn werkveld via de maatschappelijke gezondheidszorg in 2001 naar het re- integratie terrein. Met geduld en een laagdrempelige begeleiding weet ik het beste uit mensen te halen. Vanuit de werkgeversrol heb ik ervaring met diverse problemen die er op de werkvloer spelen; ongewenste omgangsvormen zijn daarvan een onderdeel.

Als externe vertrouwenspersoon verbind ik me aan bedrijven, instellingen, scholen en verenigingen, waar ik als eerste aanspreekpunt fungeer voor een vertrouwelijk gesprek met een melder.

Motivatie                                                                             

Vanuit persoonlijke belangstelling voor mensen en mijn overtuiging dat het delen van een probleem een eerste stap is in de richting van een oplossing, wil ik een bijdrage leveren aan het borgen en bevorderen van een prettig en veilig werkklimaat voor iedereen.

Mijn karakter kenmerkt zich door een positieve en energieke instelling, die ik graag overbreng op anderen. Aan de andere kant kan ik geduldig zijn en het tempo aanpassen naar gelang de behoefte die er is.

Door mijn jarenlange ervaring in de omgang met de meest kwetsbare- bijzondere- en diverse mensen, weet ik hen serieus te nemen en zal ik niet snel oordelen over de problemen die door hen worden ervaren. Als vertrouwenspersoon wil ik mensen ondersteunen bij het herkennen en aangeven van grenzen en samen met hen zoeken naar mogelijke en wenselijke oplossingen.

Uit mijn omgeving kreeg ik commentaren als: Zij is een praktische, flexibele, betrouwbare en creatieve professional, die in staat is snel de kern van een probleem te doorgronden en die helpt bij het zoeken naar oplossingen. Met de passie voor de zaken die zij onderneemt, biedt zij een fijne mix van ervaring, wijsheid en doortastendheid.