Dhr. v.d Linden - Partner - Merlijn Groep

Linden | de heer H. van der Linden (Hans)

Hans van der Linden (1955) heeft een lange staat van dienst als trainingsacteur. Hij was in 1997 medeoprichter van De Kunst van Anders, een trainingsbureau dat zich vooral richt op de ontwikkeling van communicatie van hoogopgeleide technici. Hij staat zelden voor de groep in de rol van trainer. Hij is een echte trainingsacteur die als belangrijkste pijlers onder communicatie eenvoud en duidelijkheid ziet. En daar ontbreekt het nogal eens aan, is zijn ervaring. We maken het allemaal veel te ingewikkeld. Zeg wat je zeggen wilt en zeg dat oprecht en met respect voor de ander.' Wie duidelijk en eenvoudig communiceert, gaat meestal makkelijker met collega's door één deur, werkt sneller en efficiënter en het bespaart de organisatie geld. Zijn motto in deze is: ga 's ochtends fluitend naar je werk en 's avonds fluitend naar huis. Eind 2009 nam Hans afscheid van De Kunst van Anders en schrijft hij. En, in het verlengde van de naam van zijn eerdere trainingsbureau, hij schrijft anders dan anders. Zoals speeches waar de mensen stil van worden en productteksten die je doen lachen en verbazen. Het zijn teksten die mensen in het hart raken', zegt hij. Naast deze tekstvormen is hij momenteel druk doende met zijn tweede psychologische thriller.