Silfhout | mevrouw mr. H.P. van Silfhout (Helga)

Helga van Silfhout is sinds 2010 werkzaam als:

  • extern vertrouwenspersoon
  • pendel bemiddelaar
  • flitsbemiddelaar
  • klachtenfunctionaris
  • klachten/geschillencommissie
  • calamiteitenonderzoeker
  • voorzitter
  • lid klachtencommissie en mediator. 

Hiervoor deed ze werkervaring op in diverse, niet specifiek juridische functies bij verschillende organisaties in zowel de profit- als non-profitsector. (Uitzendwezen, toerisme, sport, zorg en welzijn, onderwijs, kinderopvang, politie, handel, ICT, advocatuur, media) 

Helga staat voor: verbinding en verbinden, empathie, analytisch, praktisch en creatief werken, nuchter, positief, toekomstgericht, denken in oplossingen.

Specialismen