Mevr. v.d. Linden - Partner - Merlijn Groep

Linden | mevrouw mr H.A. van der Linden (Hella)

Hella van der Linden-Larsen, “Fra Larsen”, NMI register-mediator. Hella studeerde in 1982 af in Nederlands Recht en Economie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zij volgde naast haar opleiding coaching voor professionals diverse trainingen op gebied van organisatieontwikkeling en systeemdenken en is gecertificeerd in het werken met management drives.