Ilgen | de heer drs H. Ilgen (Herman)

Herman Ilgen is ruim 35 jaar werkzaam als onderhandelaar en 25 jaar als mediator en trainer. Hij is Directeur van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse in Rotterdam en doet wetenschappelijk onderzoek naar de impact van non-verbale communicatie op processen tussen mensen en partijen. Herman Ilgen werkt met individuen en teams, waaronder directies en ondernemingsraden. Zijn focus daarbij is regievoering: het (bege)leiden van het proces op een wijze die partijen accepteren en die alle relevante dimensies integreert om effectief en efficiënt tot een goed en daadwerkelijk geaccepteerd resultaat te komen. Met zijn inzicht in de impact van non-verbale communicatie voegt hij een dimensie toe voor mensen in mediations en onderhandelingen. 

“De psychologie van onderhandelingen en conflictsituaties heeft mij altijd geboeid. Vooral de ogenschijnlijk ongrijpbare wijze waarop processen kunnen vastlopen of een wending ten goede kunnen nemen. Ik heb mij daarom al vele jaren verdiept in het verband tussen (zichtbare) non-verbale communicatie in het gezicht en onbewuste gedragspatronen. Ook door middel van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Op basis van onderzoek en literatuur heb ik een methode ontwikkeld die de inzichten praktisch toepasbaar maakt. Ik zie dat inzicht in deze materie mensen helpt om hun (voor-) oordelen te vervangen door begrip en respect voor elkaar. Voor professionals bieden de inzichten nieuwe mogelijkheden voor een effectieve sturing en begeleiding van processen.”

Specialismen