Schaeffer | de heer H.G. Schaeffer (Herman)

Herman Schaeffer (1970) is een breed georiënteerde academicus. Hij was docent en deed wetenschappelijk onderzoek.

Als zelfstandig mediator (conflictspecialist) is Herman sinds 2015 ook actief als conflictcoach, als dialoogbegeleider en als trainer. Zijn aandacht is gericht op strafzaken, arbeid- en familiezaken, buurtbemiddeling, teamproblemen, nalatenschapsruzies en samenlevingsissues. Herman is geaccrediteerd MfN registermediator op het gebied van familie en arbeid en CRKBO geregistreerd trainer.