Ruud van Herpen - Mediator - Merlijn Groep

Herpen | De heer R. van Herpen (Ruud)

Ruud van Herpen (1967), jurist, NMI register Mediator en gecertificeerd IMI mediator, mediator SGOA, voorzitter Nederlandse Mediatorsvereniging, secretaris Vereniging Corporate Mediation, member IMI Independent Standards Commission en trainer.
Na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden heeft hij eerst 10 jaar gewerkt als advocaat en bedrijfsjurist in een internationale werkomgeving. In 2000 heeft hij zijn eigen mediationpraktijk opgericht. Hij is verbonden aan het Rechtbankproject mediation naast rechtspraak' voor de Rechtbanken 's-Hertogenbosch en Breda.

Hij richt zich in zijn mediations op spanningen in onder meer zakelijke relaties, relaties met overheden en in arbeidsverhoudingen. In zijn praktijk is veel aandacht voor conflict management en worden hierin door hem trainingen verzorgd, vooral ook in zijn hoedanigheid als Nederlands vertegenwoordiger van het Mediation Training Institute International van Dan Dana uit de USA. Hij is mede-oprichter van de Nederlandse Mediatorsvereniging in 2002 en was vanaf 2006 tot 2011 NMI- klachtbehandelaar. Een uitgebreider curriculum vitae kunt u vinden op www.mrkwadraat.nl