Zijp | mevrouw mr. drs. I.A. Zijp (Irene)

Irene Zijp is afgestudeerd in Bedrijfs-, Sociaal- en Economisch Recht en Sociale Wetenschappen. Sinds haar studietijd heeft zij in verschillende landen gewerkt voor onder andere Hagemeyer. Zij heeft in haar tijd in Australië ook bedrijven geadviseerd bij fusies en overnames. Zo ondersteunde zij een fusie van twee communicatie bedrijven met heel uiteenlopende culturen, die een jaar later harmonieus bleken te kunnen samenwerken. Dat succes had zeker te maken met haar enthousiasme en haar empathisch vermogen. Pas als je begrijpt wat anderen drijft kun je mensen bij elkaar brengen. Deze ervaringen hebben haar doen besluiten om via de universiteit in Perth, West Australië, mentor te worden voor het MKB. Goede communicatie is daarbij cruciaal. Vertrouwen in elkaar en in een goede oplossing zijn voor haar een leidraad om tot betere resultaten te komen. Naast haar werk als vertrouwenspersoon en trainer aan MKB eigenaren, richt ze zich op training en advies aan Medezeggenschapsraden, in feite om op eenzelfde wijze te kunnen bijdragen aan samenwerking, vertrouwen en mentale synergie.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog