Zwieten | de heer prof. J. van Zwieten (Jan)

Jan van Zwieten is een zeer ervaren mediator, met name ook voor de rechtbank. Zijn specialisme komt vooral tot uiting in mediations met financiële aspecten, zoals bedrijfssplitsingen en fiscale problematiek. Daarnaast heeft hij zijn sporen verdiend in mediations op het gebied van bestuursrecht, arbeidsrecht en echtscheidingen. Hij is een ervaren opleider op het gebied van mediation, coaching en conflicthantering.
Als bestuurder van een groot aantal bedrijven en hoogleraar management begrijpt hij wat er zich in bedrijven afspeelt. De laatste jaren heeft hij zich vooral ook toegelegd op persoonlijkheidsanalyse en vitaliteit van (top)managers. Hij heeft op dit gebied veel publicaties op zijn naam staan.