Kuipers - Trainer - Merlijn Groep

Kuipers | de heer drs ing J.V.A. Kuipers (Jeroen)

Jeroen Kuipers (1969) heeft een bedrijfskundige achtergrond met ervaring in de gezondheidszorg (onder andere ziekenhuizen, ouderenzorg en huisartsenpraktijken) en het bedrijfsleven. Hij richt zich op interim-management op strategisch/tactisch niveau en biedt training en/of begeleiding op het gebied van strategische marketing en organisatieontwikkeling in de zorg. Eindresultaat omvat het (verder) ontwikkelen van medewerkers zodat zij voldoende kennis hebben om intern of extern op gelijk niveau' aan de slag te kunnen met strategische marketing en organisatieontwikkeling. Kern van de werkzaamheden omvat het sneller, beter of leuker te maken voor medewerkers en/of patiënten.

Jeroen Kuipers werkt vanuit zijn eigen onderneming building better care te Heelsum. Hij is tevens lid van de Externe Adviesraad van de Erasmus Universiteit (iBMG), lid van de Beroepenveldcommissie van de Haagsche Hogeschool en lid van de Examen- en Gecommitteerdencommisie van de Haagsche Hogeschool.