Elferink | mevrouw J. Elferink (Jolanda)

Jolanda Elferink is MfN-registermediator, gespecialiseerd arbeidsmediator, Rechtbankmediator, Beleidsbemiddelaar, Coach en Trainer van het Utrechts Centrum voor Mediation. 

Al ruim twintig jaar verbindt zij zich met plezier aan mensen met verschillende achtergronden en geeft zij leiding aan processen, vanuit haar achtergrond als onderzoeker en begeleider bij samenwerkingsvraagstukken en sinds 2012 ook als mediator en coach. Vanuit een gelijkwaardige verbinding met anderen geeft zij leiding aan processen om samen naar mogelijkheden en oplossingen te zoeken. Vanuit de behoefte van de klant bekijkt ze welke werkwijze het beste past.

Zij heeft ruime ervaring op plekken waar vraagstukken liggen of waar conflicten zijn. Bijvoorbeeld bij zorginstellingen, overheden, bedrijven, teams, vluchtelingenkampen en families. Zij ‘zoomt in’ op de persoonlijke verhalen en ‘zoomt uit’ om ook te bekijken wat nog verder een rol speelt. Om samen de oplossingen te vinden die het beste passen. Zij is hierbij creatief en bekend met verschillende aanpakken en methoden, zoals ‘waarderend onderzoeken’ (appreciatie inquiry), transactionele analyse en interculturele communicatie. En geeft trainingen over diverse vormen van conflicthantering. Als coach is zij inzetbaar voor Loopbaancoaching, Leiderschapscoaching, Relatie/post-relatiecoaching, burnout-stress-coaching, Personal coaching , Conflictcoaching en Teamcoaching. Vanuit haar eigen levenservaring coacht zij ook tweelingen of ouders van tweelingen. 

Ze is als mediator geregistreerd bij het kwaliteitsregister MfN, ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en aangesloten bij de Vereniging Arbeid Mediators, Utrechtse Mediators Vereniging en de Nederlandse Mediatorsvereniging. Ook is zij Rechtbankmediator. Ze is tevens actief binnen een kwaliteitscommissie van het MfN. Als trainer is zij geregistreerd bij het kwaliteitsregister CRKBO.

Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan, zoals het essay ‘Samen zorgen voor morgen’ in het boek ‘Bruggenbouwers, het verbindende werk van mediators in een verdeelde samenleving’ (2019) en het boek ‘Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld’ (2013). Daarnaast schreef zij diverse artikelen zoals ‘Conflicten en de waarde van mediation in het sociaal domein’ (2019), ‘Wat kan een mediator doen en laten om discriminatie te verminderen?’ (2020) (beiden in Tijdschrift Conflicthantering), ‘Problemen op de werkvloer? Denk eens aan mediation!’ (2018) in PW. magazine voor HR-professionals en ‘Waar ben je bang voor?’ Hoe mediation kan helpen te participeren’ (2013) in tijdschrift Sociale Vraagstukken en Coachlink. Over de onderwerpen geeft zij ook workshops.

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog