Kim van den Heuvel - Partner - Merlijn Groep

Heuvel | mevrouw K. Van den Heuvel (Kim)

Kim van den Heuvel studeerde Small Business Management en deed werkervaring op bij verschillende organisaties in zowel de profit- als non-profitsector. Begonnen op de werkvloer en door inzet en ambitie doorgegroeid naar management en directiefuncties. De combinatie van beide ervaringen (de rol van ondergeschikte evenals de posities van leidinggevende) maken dat Kim begrijpt hoe problemen op de werkvloer kunnen ontstaan maar ook welke belangen gediend moeten worden.

Tegelijkertijd is haar interesse in mensen groot. Zij is toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar en zij weet probleemsituaties op een heldere manier te ontrafelen en kan die in begrijpelijke bewoordingen uitleggen. Vraagt Kim haar omgeving om haar karakter te omschrijven, dan noemt men onder andere ‘begripvol zonder oordeel’ naast energiek en inspirerend. De werkwijze van Kim is helder, doelgericht en daadkrachtig. Zij probeert altijd weer lucht te blazen in de situatie om zodoende bij alle betrokken partijen energie aan te wakkeren en daarmee in beweging te komen.

Als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit is Kim verbonden aan bedrijven, scholen, instellingen en verenigingen waar zij het eerste aanspreekpunt is voor mensen die klachten hebben of om andere redenen een vertrouwelijk gesprek met haar willen voeren. In eerste instantie biedt zij een luisterend oor en ontrafelt zij het ware probleem. Daarna bekijkt Kim samen met de melder hoe het probleem aangepakt kan worden, welke stappen daarvoor gezet dienen te worden en welke rol zij daar eventueel nog in speelt. Voor (interne) vertrouwenspersonen organiseert Kim intervisie bijeenkomsten en verzorgt zij trainingen.

Kim is tevens als coach beschikbaar voor particulieren die haar benaderen maar ook voor medewerkers die haar aanvankelijk benaderden in de rol van vertrouwenspersoon en die behoefte hebben aan een persoonlijk coaching traject.

Haar werk als vertrouwenspersoon en coach geeft Kim veel voldoening omdat haar kennis van de binnenkant van bedrijven, in combinatie met haar vermogen om mensen te helpen in situaties waar zij zelf niet uit komen, hierin op een mooie manier samen komen.