Baas | de heer ir L.J.C. Baas (Laurens)

Laurens Baas (1950) is sedert 1996 ingeschreven als mediator in het register van de MfN en is sedert 2011 rechtbankmediator in het Arrondissement Midden-Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de TU Eindhoven en ontwikkelde zich tot expert in de bekostiging van ziekenhuizen. In 1993 vestigde hij zich als zelfstandig consultant. Hij legde van1994 tot 1999 als landelijk projectleider de basis voor het DBC-systeem, dat in 2005 in de Nederlandse ziekenhuizen als voertuig voor de marktwerking werd ingevoerd. Eind 1999 besloot hij zich verder te ontwikkelen als mediator en coach en specialiseerde hij zich in de coaching van medisch specialisten en in teambegeleiding en mediation van maatschappen en vakgroepen. Zijn mediationopleiding in 1996, om zijn consultancy vaardigheden te verrijken, werd de opmaat voor een drastisch keerpunt in zijn professionele ontwikkeling: van het bedenken van slimme systemen naar mensen helpen om meer te halen uit “samen”, uit verbinding. Vanaf 1997 dompelde hij zich onder in een zeer uiteenlopend scala van opleidingen, trainingen en supervisie, alle gerelateerd aan het gedrag van mensen in hun omgang met hun omgeving. In juni 2019 verscheen van zijn hand: “Hoe dokters beter kunnen worden”; zie ook: www.hoedoktersbeterkunnenworden.nl 

Drijfveren en specialisaties:

Van huis uit is Laurens een creatieve oplosser, die eind jaren 90 de kick van het bedenken van slimme oplossingen verruilde voor de passie voor mensen, voor mensen beter maken.

Hij doet mediations in en tussen maatschappen van medisch specialisten, tussen specialisten en ziekenhuisbestuur. Hij doet arbeidsmediations in de wetenschappelijke (research)omgeving, in ziekenhuizen, bij overheidsdiensten, in het MKB en in de zakelijke dienstverlening. Ook doet hij gezinsmediation (geen echtscheiding).

Hij was van 2011 tot 2016 verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten voor de coaching van medisch specialisten. Hij maakt dokters beter, in hun samenwerking met collega’s, andere professionals en managers en schreef daar het eerdergenoemde boek over. Hij begeleidt maatschappen en vakgroepen bij fusie en in teamboosting. Hij is daarnaast als leefstijlcoach verbonden aan Mind&Health.

In zijn coachings- en mediationaanpak herkent u zijn ingenieursachtergrond: hij is resultaatgericht, analytisch scherp, dringt snel tot de kern door en is creatief in zijn keuze van werkvormen en interventies. Hij kent de bovenstroom van organisaties even goed als de onderstroom. Laurens houdt van mensen, meer dan van omzet. Laurens Baas publiceerde diverse artikelen over economische en bedrijfskundige aspecten van de ziekenhuiszorg, over producttypering (DBC- systeem) van ziekenhuiszorg, over mediation en over coaching van medisch specialisten.           

Laurens Baas is werkzaam in o.a. :

Utrecht: Amersfoort, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Veenendaal, Woerden, Zeist

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog