Halbertsma | mevrouw drs E.H. Halbertsma (Liesbeth)

Mevrouw drs E.H. Halbertsma (Liesbeth) Liesbeth Halbertsma (1956) is afgestudeerd in de Andragologie (afstudeerrichting Organisatiekunde) in 1981. Ze heeft 9 jaar gewerkt als organisatie-adviseur bij oa Boer & Croon Management Consultants en was vervolgens 9 jaar statutair directeur van Nieuw Elan (vier jaar) en van de Baak ManagementCentrum VNO-NCW (vijf jaar). Ze heeft na haar studie verschillende vervolgopleidingen gevolgd, oa Personeelswerk (de Baak), het Young Management Program (Insead), Organisational Dynamics (Tavistock Institute), Psycho-analytische en systeemtherapeutische denkkaders voor organisatie-adviseurs (RINO), het opzetten en begeleiden van Werkconferenties (de Galan & Voigt) en een Voice Dialogue opleiding voor coaches. Ze werkt sinds 2000 zelfstandig en in samenwerking met anderen en combineert in haar werk haar 'lijn'ervaring met haar professie van organisatie-adviseur. Ze coacht leidinggevenden, individueel en in teamverband, uit profit en not for profit organisaties (bouwsector, nutsbedrijven, retail, geestelijke gezondheidszorg, universiteiten, accountancy) in hun eigen effectiviteit en in hun aansturing van organisatie-verandering. Ook ontwerpt en organiseert ze voor deze organisaties werkconferenties waarin strategie en beleid kan worden ontwikkeld of waar de actuele gang van zaken effectief kan worden besproken. Ze geeft advies aan Raden van Bestuur of Directeuren Sociale Zaken over vormgeving en inrichting van Organisatie-ontwikkeling, Human Resources en Management Development in hun organisaties. Daarnaast geeft ze les in een aantal leergangen over veranderkunde en is ook actief als onderzoeker en publicist.