Linda-den Braven-Linda-Merlijn Groep

Braven | mevrouw drs. L. den Braven (Linda)

Linda den Braven (1973) studeerde Nederlands aan de UvA en behaalde daar ook haar eerstegraads lesbevoegdheid. Na haar studie werkte ze jarenlang als taaladviseur bij het Genootschap Onze Taal in Den Haag.

Sinds 2003 is Linda docent schrijfvaardigheid bij de Beroepsopleiding Advocaten; ook doceerde ze een aantal jaren bij de Law Firm School (via het Taalcentrum-VU). Daarnaast verzorgt Linda schrijftrainingen bij de overheid en in het bedrijfsleven, zoals ‘Adviesrapporten schrijven’, ‘Schrijven voor internet’ en ‘Foutloos Nederlands’. Ook heeft ze een parttime aanstelling aan de Hogeschool van Amsterdam, als docent Zakelijk schrijven bij de Faculteit Business en Economie.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog