Mevr. Charlier - Partner - Merlijn Groep

Charlier | mevrouw mr L.E.M. Charlier (Lydia)

Een mediator kan uit verschillende beroepsgroepen afkomstig zijn.

Mr. Lydia Charlier is mediator en voorheen advocaat.

Sinds 1986 houdt zij zich bezig met verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht. Vanaf 1992 als advocaat, sinds 1998 als docent bij diverse opleidingsinstituten. Daarnaast is zij sinds 2005 lid van een aantal klachtencommissies bij diverse instellingen in de Randstad.

Mr. Lydia Charlier is aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland. Sinds 2002 is zij werkzaam als mediator. Zij is MFN geregistreerd en als full certified mediator ingeschreven bij het International ADR Register. Daarnaast heeft zij zich in haar coachende rol in 2003 en 2004 bekwaamd in deelgebieden van de psychologie: transactionele analyse (TA) en Neuro Linguistisch Programmeren (NLP).

In haar praktijk als mediator heeft zij inmiddels vele mediations begeleid voornamelijk op het gebied van ambtenarenzaken, arbeidsconflicten, samenwerkingsverbanden, letselschade, gezondheidsrecht en verzekeringskwesties in het algemeen. In 2003 was zij als mediator betrokken bij de mediationpilot van de belastingdienst. Tevens is zij werkzaam voor het Mediationbureau van de Rechtbanken Amsterdam en Utrecht.

Regelmatig schrijft zij artikelen, onder andere in het vakblad Letsel & Schade en het Nederlands Juristen Blad.

Lydia Charlier is werkzaam in o.a. :

UtrechtAmersfoortHouten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, SoestUtrecht, Veenendaal, WoerdenZeist

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog