Rutten | de heer M.J.G.M. Rutten (Marc)

Marc Rutten (1967) is MfN mediator, echtscheidingsbemiddelaar en financieel adviseur. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven, variërend van non-profit binnenlands, familiebedrijven tot beursgenoteerd buitenlands. En dat in diverse sectoren, steeds in een wisselende (financiële) rol; zowel in combinatie met IT, HR, inkoop als ook procurement.

Dat maakt hem uitermate geschikt zowel als arbeidsmediator, maar ook als business to business mediator

Geschillen tussen klant en leverancier, klant en (overheids-)instantie, klanten onderling of andere stakeholders, alles is eigenlijk in verschillende hoedanigheden al wel aan bod gekomen. Hierbij is inhoudelijke kennis en belangenafweging van cruciaal belang.

Zijn motivatie zit hem in het losweken van situaties die complex, gevoelig en gelaagd zijn en zijn aanpak is veelzijdig en gestructureerd, de voortgang bewakend.

Juist daar waar emoties hoog oplopen, komt hij volledig tot zijn recht en weet hij standpunten om te vormen tot belangen.

Naast bovengenoemde rollen vervult Marc diverse bestuursfuncties voor organisaties in het zorgspectrum, met als rode draad diegenen die groepen vertegenwoordigen die wat steun in de rug nodig hebben, om mee te kunnen draaien in de maatschappij.

Als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvermen en integriteit is Marc met regelmaat in contact met bedrijven, scholen, instellingen en vereningen waar hij het eerste aanspreekpunt is voor mensen die een vertouwelijk gesprek met hem willen voeren of klachten hebben. Hij diept het probleem uit en is een luisterend oor. Daarna bekijkt Marc met de melder welke stappen er kunnen volgen om het probleem aan te pakken en welke rol hij daar zelf bij kan vervullen.

marc is tevens beschikbaar als vraagbaak voor interne vertrouwenspersonen, of voor raadgeving als de interne organisatie vast dreigt te lopen.;

Marc Rutten werkte de afgelopen 25 jaar internationaal voor de Coram Groep, Printronix en Schneider. Daarnaast o.a. voor Haskoning en Philips. Daarnaast en daarbij ook vele interimopdrachten, als zelfstandig ondernemer. 

De laatste jaren is Marc naast zijn rol als vertrouwenspersoon hoofdzakelijk werkzaam als zelfstandig mediator voor bemiddelingen in echtscheidingen, arbeidsmediations en als businessmediator.

Marc Rutten is werkzaam in o.a. :

Gelderland: Apeldoorn, ArnhemBarneveld, Culemborg, Doetinchim, Ede, EpeHarderwijk, Nijmegen, TielWageningen, Winterswijk, Zutphen