De heer Douma - Partner - Merlijn Groep

Douma | de heer drs. M.F. Douma (Marcel)

Drs. Marcel Douma is zelfstandig mediator|business-consultant, verbinder en omdenker: een specialist in conflictoplossing bij organisaties, die helpt als bedrijfskundige bij de aanpak van vraagstukken op het gebied van samenwerking en vernieuwing. Door zijn achtergrond heeft hij een speciale interesse in ondernemende familiebedrijven. Hij studeerde bedrijfskunde in Groningen, gaf o.a. 10 jaar leiding aan zijn familiebedrijf (deurenindustrie) en is sinds de verkoop ervan in 2000 business mediator en consultant. Hij werkt als registermediator o.a. voor de rechtbank in Zwolle en heeft een jarenlange ervaring als trainer en docent.

Zijn motto is: ‘vrijheid in verbondenheid’. Het inspireert hem bijzonder als mensen uit vrije wil besluiten hun passies te verenigen en een doel te bereiken. Helemaal als hij daar actief deel van mag uitmaken. Hij is steeds op zoek naar alles wat dat samenwerken in de weg staat – zoals vastgeroeste beelden van de werkelijkheid en van elkaar, onwrikbare meningen en standpunten, macht en dwang – en helpt dat te vervangen door openheid, ruimte en licht. De creatieve energie die dan vrijkomt is geweldig.

Als ervaren voorzitter leidt hij groepen of teams naar een breed gedragen, concreet resultaat. Marcel is iemand van de rode draad; hij maakt complexe belangen en emoties in vraagstukken helder en hanteerbaar. Hij laat niet snel los in het samen vinden van oplossingen en bevordert nieuwsgierigheid en creativiteit. Zijn focus ligt op communicatie, gemeenschappelijke waarden en onderling vertrouwen. Daarbij wijst hij de betrokkenen steeds op hun persoonlijke verantwoordelijkheid.

Marcel is een teamplayer met een uitstekende voelspriet voor informele waarden en onderstromen in een organisatie. Door zijn natuurlijke wijze van communiceren legt hij eenvoudig verbindingen op alle niveaus. Zijn brede interesse, gevoel voor humor en taalvaardigheid werken daarbij als smeerolie.

Hij fungeert als scherpzinnig en betrokken klankbord bij keuzes op strategisch en persoonlijk niveau en beschikt over een vrije geest die uitdaagt en inspireert om minder voor de hand liggende paden te bewandelen. De oorspronkelijke ‘why’ van zowel de vraag als de organisatie vormt voor hem steeds een belangrijk vertrekpunt. Hij kan daarbij, naast zijn ondernemersachtergrond, bouwen op een ruime bestuurlijke ervaring in brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Marcel verbindt mensen door ze nieuwsgierig, open en onbelemmerd naar elkaar en de dingen om zich heen te laten kijken. Dat perspectief is belangrijk om tot intensivering van een samenwerking (en de samenleving) te komen en daarmee tot vernieuwende en betere resultaten. Hij is enorm enthousiast over de mogelijkheden die de huidige maatschappelijke transitieperiode met zich meebrengt en wil daar graag een relevante maatschappelijke rol in vervullen. Hij schreef daarover diverse artikelen en met een collega auteur twee managementboeken.