Dhr. Schyns - Mediator - Merlijn Groep

Schyns | de heer mr M.L.F.J. Schyns (Marcel)

Marcel Schyns is vanaf 1981 advocaat in Utrecht. Hij voert een algemene ondernemingsgerichte praktijk en heeft zich in de loop der jaren toegelegd op onderhandelen en conflict bemiddelen. Als docent is hij daarom inmiddels verbonden aan verschillende toonaangevende opleidingsinstituten op het gebied van conflicthantering en onderhandelen. Sinds 1996 is hij gecertificeerd MfN-mediator. Hij bemiddelt in echtscheidingen, boedelscheidingen, vastgelopen contracten, arbeidsrechtelijke problemen en geschillen bij allerlei vormen van samenwerking; bij voorkeur bemiddelt hij in aanwezigheid van de partijadviseurs. Van 2001 tot 2004 was hij als Deken van de Utrechtse Orde van Advocaten regelmatig bemiddelaar in klachtzaken tegen advocaten en geschillen in advocatenmaatschappen. In de overheidsrechtspraak is hij sinds 2004 als Raadsheer plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch op onder meer het gebied van personen- en familierecht. Bij zijn bemiddeling schakelt hij zo nodig kantoorgenoten in vanwege hun specifieke deskundigheid, waardoor hij altijd met kennis van zaken kan bemiddelen, maar neutraal blijft ten aanzien van de partijen en hun geschil.

Marcel Schyns is werkzaam in o.a. :

UtrechtAmersfoortHouten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, SoestUtrecht, Veenendaal, WoerdenZeist

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog