dhr. v.d. Pil - Trainer - Merlijn Groep

Pol | de heer drs M. van der Pol (Marcel)

Marcel is sinds 1986 actief als trainer, coach, consultant, docent hoger onderwijs en theatermaker. Sinds 2008 is hij ook mediator. Centraal thema in zijn werk is mensen en organisaties te helpen in beweging te komen en te blijven: loslaten van vastgeroeste patronen en vervolgens durven te verdwalen om je weg te vinden. Dit thema gebruikt hij ook in zijn workshops deskundigheidsbevordering voor mensen die professioneel met mensen werken, zoals: docenten, consultants, trainers, mediators en coaches.

Sinds 1997 is Van der Pol de drijvende kracht achter KERIDWEN. Keridwen verwijst naar de Keltische godin Cerridwen en haar Druppels van Inspiratie. Als één van deze Druppels van Inspiratie heeft Van der Pol het concept van "De dans van de held"®, ontwikkeld, waarin hij mensen en organisatie helpt hun creativiteit en denkraam te vergroten. In 2007 kwam het boek boek "De dans van de held" uit.

Voor meer informatie, zie ook: www.dedansvandeheld.nl

Voor mediators verzorgt hij diverse verdiepingstrainingen over onder meer het gebruik van Creativiteit, Transactionele Analyse en Regietechnieken in mediations.

Voor trainers en docenten verzorgt hij verdiepingstrainingen in praktijkdidactiek: werken met bezieling, creativiteit, verteltheater en regietechnieken. Hoe krijg je aandacht? Hoe ben je boeiend en blijf je dat? Hoe kun je jezelf en de ruimte optimaal gebruiken? Etc.

Voor managers en leidinggevenden verzorgt hij verdiepingstrainingen over Professioneel Leiderschap: leidinggeven 2.0/3.0, leidinggeven voorbij de blauwdruk

Voor ondernemersraden en medezeggenschap verzorgt hij vooral verdiepingstrainingen in het regiedenken: inzetten van creativiteit, waarnemen en authentiek blijven, schakelen in perspectief en positie, cocreëren van mogelijkheden.

Van der Pol spreekt in de vorm van SpeakerShows op nationale en internationale podia onder meer over creativiteit en innovatie, over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en over nieuwe paradigmata voor maatschappij en samenleving. In het theater speelt hij voorstellingen als "Jakob, Jakob", "Is hier de overkant?" en "Verlangen naar de smaak van wilde honing". Hij speelt ook 'op maat'-voorstellingen in company, 'Ter leringe ende vermaeck'.

Voorbeelden van cliënten zijn: politieregio's, gemeentelijke en provinciale overheden, fysiotherapeuten, docenten en mediators (groepen vrije beroepsbeoefenaars ), Universiteit Groningen, Hanzehogeschool, Univé (S.U.R.), Rijkswaterstaat, S.C.A. (o.m. Libero, Kleenex), GOMA (Metaal), Greep, BMC en CCZA (adviesbureaus), Rabobank, Atos en Capgemini (ICT), Sociale werkplaatsen, Kinderopvang, Bedrijfsartsengroep.

Hebt u vragen, of wilt u vrijblijvend nader kennis maken, dan kunt u Marcel bereiken via 06 - 50 68 02 13 of via info@merlijnmedezeggenschap.nl

Marcel van der Pol is werkzaam in o.a. :

Groningen: Groningen, HoogezandStadskanaal, Veendam, Winschoten

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog