Marianne Dijkhuizen - Partner - Merlijn Groep

Dijkhuizen | mevrouw A.M. Dijkhuizen (Marianne)

Marianne heeft een achtergrond in algemeen- en PO&O management bij verschillende organisaties in diverse branches. Haar gespecialiseerde kennis is terug te herleiden in de economisch-juridische kant van bedrijfsorganisaties en van daaruit heeft Marianne zich ontwikkeld in verschillende aspecten van communicatie waaronder conflictmanagement, preventie en coaching.

Sinds 2001 is Marianne werkzaam in de branche van mediation. Aanvankelijk was zij algemeen directeur van een landelijke franchiseorganisatie, voor zelfstandige NMI Mediators. Vervolgens is zij zelf als Register Mediator en Externe Vertrouwenspersoon aan de slag gegaan.

“Als mensen mij vragen wat je nu eigenlijk moet kunnen om mijn vak uit te oefenen, dan zeg ik altijd dat je je zoveel mogelijk moet proberen je in anderen te verplaatsen. Zoek de drijfveren van iemand en tracht ze te begrijpen. Ik beschouw mediation als een communicatief proces in de juridische arena. Mediation als preventieve tool tegen (verdere) escalatie van conflicten en juridische processen. Tijdens het proces is ruimte voor het vergroten van begrip voor elkaars standpunten, belevingen en visies.”

Marianne is een zeer ervaren mediator op het gebied van arbeidsconflicten en samenwerkingsconflicten Zij heeft ervaring met groepsmediations en conflicten waarbij sprake is van een zeer hoog escalatieniveau. Daarnaast is Marianne inzetbaar en actief in bemiddelingsgesprekken.

Marianne is naast MfN register Mediator, klachtenonderzoeker. Haar onderzoeken richten zich veelal in samenwerking met een tweede onderzoeker, naar meldingen en signalen inzake ongewenst gedrag.