Langhout | mevrouw drs M. Langhout (Marianne)

Na mijn studie Orthagologie (vrij vertaald ´veranderingskunde´) aan de Universiteit van Amsterdam volgde ik onder meer de basistraining mediation en de master Conflictmanagement aan de Universiteit Maastricht. Daarna volgden tal van trainingen op het gebied van management.

Als opleidingsmanager was ik vrijwel vanaf de start van de Beroepsopleiding Advocatuur als opleidingsmanager gedurende ruim 10 jaar hieraan verbonden. Na mijn vertrek bij de landelijke Orde van Advocaten in 1999 was ik nog lange tijd trainer bij dezelfde Beroepsopleiding.
Na mijn Orde-periode vervulde ik verschillende managementfuncties: directeur van een van de mediationinstituten, directeur van een organisatie die een vaardighedenmethode voor scholieren uitgaf en trainingen voor docenten daarvoor verzorgde en manager bij de Hogeschool Utrecht.

Ik ben warm pleitbezorger voor het hanteren van mediationvaardigheden door leidinggevenden. Mijn ervaring is dat (te) veel managers conflicten niet durven aan te pakken waardoor deze vaak groter worden dan ze zouden hoeven zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen hun conflicten zelf kunnen oplossen als ze maar daartoe worden aangemoedigd, in hun kracht worden gezet en tools aangereikt krijgen. Het stimuleren van persoonlijke groei van medewerkers is dan ook altijd mijn leidraad.

Tegenwoordig ben ik zelfstandig gevestigd als trainer, vertrouwenspersoon, coach en adviseur. 

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en werk voor organisaties in diverse sectoren. De rol van extern vertrouwenspersoon is er een die bij me past en waar ik al mijn ervaring op een goede manier kan inzetten. 

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog