Meulen | mevrouw drs M.T. van der Meulen (Marianne)

Resultaatgericht, empathisch en verbindend: drie woorden die mijn manier van werken kenmerken. Ik geloof dat resultaatgerichtheid en mensgerichtheid samen kunnen en moeten gaan: mensen maken immers het resultaat. Met elkaar, als het goed is. En soms, als samen niet meer zo goed lukt, kan een buitenstaander net even het zetje geven dat nodig is. Vaak wordt er te lang gewacht met het inschakelen van hulp, waardoor een situatie nodeloos escaleert. En hoe langer een (dreigend) conflict duurt, hoe meer schade er wordt aangericht: zowel financieel als menselijk. 

Ik geloof in de kracht van mensen, weet dat ze zelf tot veel in staat zijn en daar soms enige hulp en steun bij nodig hebben. Het geeft me elke keer weer een enorme kick als mensen hun eigen verwachtingen overtreffen. 

20 jaar als leidinggevende in het bedrijfsleven hebben me veel kennis en mooie ervaringen gebracht. 

Deze ervaring in combinatie met de gevolgde bedrijfskundige opleidingen stelt me in staat met organisaties mee te denken en hen te ondersteunen in bijvoorbeeld de implementatie van een goed conflictmanagement en/of klachtenmanagement systeem.

Als bestuurslid heb ik ervaring opgedaan in de non-profit sector ( Onderwijs, Welzijn, Zorg).

Sinds 2006 werk ik als vooral (team)-coach, trainer, vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, mediator en interim manager. Ik ben o.a. gecertificeerd als trainer KernKwaliteiten, Master Practioner NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en Vertrouwenspersoon en heb ervaring als lid van een aantal klachten-en geschillencommissies. 

Het geven van trainingen stelt me in staat mijn kennis en ervaring met anderen te delen. En van de hen te leren. Mede door mijn flexibiliteit, uitgebreide en veelzijdige kennis en ervaring ben ik specialist in het leveren van maatwerk. 

De kernkwaliteiten die ik inzet zijn: 

•   Betrokkenheid bij mens en organisatie

•   Helikopter-view, waardoor ik snel verbanden zie tussen verschillende zaken

•   Creativiteit en flexibiliteit

•   Inspirerend

•   Kwaliteit- en service gericht

•   Klantgericht

•   Samenwerken

•   Kan, indien nodig, confronteren

Marianne van der Meulen is werkzaam in o.a. :

UtrechtAmersfoortHouten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, SoestUtrecht, Veenendaal, WoerdenZeist

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog