van Dijke | mevrouw J.J.M. van Dijke (Marie-José)

Marie-José van Dijke is een ervaren bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon. Daarnaast is zij deskundig op het terrein van klachtenbehandeling en onderzoek op het gebied van de sociale (on)veiligheid op het werk.  

Ongewenste omgangsvormen:

Als werkend persoon ben je veel van je tijd op je werk, met collega’s en leidinggevende. De arbeidsverhoudingen en het omgaan met elkaar kunnen verstoord raken. Met name als er sprake is van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie/geweld. Deze thema’s zijn in de Arbowet-PSA opgenomen als ‘ongewenste omgangsvormen’. Wanneer je geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

Integriteit:

Ook kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersoon voor integriteitkwesties. Integriteitskwesties gaan onder andere over fraude, misstoestanden, vriendjespolitiek, cadeaus accepteren waardoor iemand chantabel kan worden. Als je daarvan op de hoogte bent kan je in gesprek gaan met je leidinggevende. Als dat niet mogelijk is kan je eerst sparren met de vertrouwenspersoon om te onderzoeken wat je zou kunnen doen.

Psychosociale problematiek:

Medewerkers kunnen te maken krijgen met psychosociale problematiek, zowel in de privésfeer als op het werk. Psychosociale problemen zijn onder andere stress (door bv. werkdruk), onbalans in privé en werk, perfectionisme en faalangst, verlies van een dierbare, relatieproblemen thuis of op het werk. Kortom zaken waarbij je een luisterend oor, adviezen en tips van de bedrijfsmaatschappelijk werker goed kan gebruiken.

Specialismen