Houben | mevrouw mr M.C.Ph. Houben (Marijke)

Marijke Houben is sinds 1998 fulltime werkzaam als mediator en facilitator van onderhandelingen. Zij heeft voordien 22 jaar ervaring opgedaan op vrijwel alle gebieden van de rechtspraktijk als advocaat, (kanton)rechter en vicepresident bij de Arrondissementsrechtbank Zwolle. In 1998 heeft zij haar rechterlijke functie neergelegd om zich zelfstandig te vestigen als mediator. Zij heeft zich gespecialiseerd in mediations op het gebied van arbeid, samenwerkingsverbanden (tussen bedrijven, gezondheidszorg), complexe zaken met meerdere partijen/adviseurs, publicitaire en/of politieke implicaties. Marijke Houben is MN register-mediator.

Zij combineert warme betrokkenheid en meevoelend vermogen met een nuchtere, analytische en praktische blik.

Dit leidt veelal tot creatieve oplossingen die werkelijk draagvlak bij betrokkenen hebben.

Marijke Houben is werkzaam in o.a. :

Drenthe: Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel