Mark Veermans - arbeidsmediator, familiemediator, flitsbemiddelaar, gespreksbegeleider, moderator, neutraal voorzitter, teammediator - Partner Merlijn Groep

Veermans | de heer M.R. Veermans (Mark)

Mark Veermans is specialist op het gebied van ervarend en ontdekkend leren. Sinds 1995 faciliteert hij als zelfstandig ondernemer tal van organisaties in leerprocessen op individueel, team- en teamoverstijgend niveau. Als teamcoach is hij moderator van veranderprocessen. Als trainer verzorgt hij trainingen op specifieke gebieden zoals mediation, conflicthantering en leiderschap. Als mediator houdt hij zich bezig met arbeidsgeschillen, bestuurlijke conflicten, teamconflicten, zakelijke geschillen, burger-overheid geschillen en complexe familiegeschillen. Als adviseur begeleidt hij organisaties bij samenwerkingsvraagstukken en veranderprocessen. Mark heeft een docentopleiding gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Theater. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van anderen en jezelf blijven ontwikkelen vormen de rode draad in zijn werkende leven. Mark heeft zich onder andere verdiept in sociale psychologie, cross-culturele psychologie, oplossingsgericht werken, geweldloze communicatie, rouwprocessen en systeemdenken. Hij volgde zijn mediatonopleiding bij Merlijn in 2005 en werkt sinds die tijd op freelance basis als partner van Merlijn. Mark verzorgt bij Merlijn de basisopleiding tot mediator, verdiepingstrainingen voor mediators en maatwerk trainingen. In dat kader is hij ook instituut assessor bij Intop, de organisatie die de assessments voor aankomend MfN-mediators afneemt.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog