Mark Veermans - arbeidsmediator, familiemediator, flitsbemiddelaar, gespreksbegeleider, moderator, neutraal voorzitter, teammediator - Partner Merlijn Groep

Veermans | de heer M.R. Veermans (Mark)

Mark Veermans is specialist op het gebied van ervarend en ontdekkend leren. Sinds 1995 faciliteert hij als zelfstandig ondernemer tal van organisaties in leerprocessen op individueel, team- en teamoverstijgend niveau. Als teamcoach is hij moderator van veranderprocessen. Als trainer verzorgt hij trainingen op specifieke gebieden zoals conflicthantering, oplossingsgericht werken en mediation. Als mediator houdt hij zich bezig met bestuurlijke conflicten, zakelijke geschillen, burenconflicten en is specialist in omgangszaken na echtscheiding (ook samengestelde gezinnen). Als adviseur begeleidt hij organisaties bij veranderprocessen en bij samenwerkingsvraagstukken. Mark heeft een docentopleiding gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Theater. Hij volgde zijn mediatonopleiding bij Merlijn in 2005 en werkt sinds die tijd op freelance basis als partner van Merlijn.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog