de heer Mr. G.M. Groenhuijzen (Matthijs) - Partner - Merlijn Groep

Groenhuijzen | de heer mr G.M. Groenhuijzen (Matthijs)

Matthijs (1966) is jurist, maar ging na zijn rechtenstudie in Utrecht niet meteen aan de slag als advocaat. Hij heeft, voornamelijk als zelfstandig ondernemer, andere ondernemers geadviseerd over de financiële inrichting van hun bedrijf en de beloning van het personeel. Als mede-aandeelhouder van een organisatieadviesbureau heeft hij zich daarna gespecialiseerd op het gebied van beloningsmanagement, in het bijzonder pensioen. Met deze voorgeschiedenis is er een stevige basis voor financieel inzicht.

Sinds 2004 is Matthijs werkzaam als advocaat en heeft hij zich toegelegd op familierecht, pensioenrecht en medezeggenschapsrecht. Als familierechtadvocaat gelooft Matthijs in het benadrukken van gemeenschappelijke belangen, maar houdt daarbij wel expliciet rekening met (individuele) mogelijkheden en beperkingen van partijen. Op basis van die uitgangspunten gaat hij actief op zoek naar een oplossing. Niet perse juridisch, maar vaak eerder in een begeleidende/coachende rol. Als het scheiden iets langer duurt, is dat geen probleem. Haast levert vaak veel schade op, vooral bij kinderen. Doordringen tot de kern van de zaak en aansluitend een correcte, leesbare vastlegging van de afspraken zorgt er uiteindelijk voor dat de rust terugkeert. Als de wegen van partijen scheiden, moeten ze tevreden uit elkaar.

Tevens houdt Matthijs zich bezig met enkele specifieke gebieden binnen het ondernemingsrecht, namelijk pensioenrecht en medezeggenschapsrecht. Matthijs heeft ondernemingsraden van diverse grote bedrijven begeleid tijdens instemmingstrajecten bij voorgenomen aanpassing van de pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden. Hij heeft gemerkt dat zijn rol in de begeleiding sterk afhangt van de vertrouwdheid van de OR- leden met de materie en de verhouding tussen OR en het bestuur. Het doel is een inhoudelijke onderhandeling met als resultaat een werkbare en (ook op termijn) houdbare regeling. Vaak is een gerichte training, bij voorkeur voorafgaand aan het advies- of instemmingstraject, een goede aanvulling op de professionele begeleiding. 

Matthijs Groenhuijzen is werkzaam in o.a. :

Noord-Brabant, Utrecht ,Gelderland

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog