Put | de heer mr. M. van der Put (Michiel)

Michiel van der Put (1962) is jurist en Arbeid & Organisatiedeskundige; sinds 2008 werkt hij als OR trainer en adviseur. Binnen de medezeggenschap combineert hij zijn juridische kennis met zijn voorliefde om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat mensen meer kunnen dan ze denken, ziet hij dat zelfs een onervaren OR lid in staat is een genuanceerd advies te geven over een complexe reorganisatie. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van ondernemingsraden én bestuurders binnen de bouwbranche, industrie, media, ICT en zakelijke dienstverlening. De aanleiding is vaak juridisch: overname en fusies, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of inrichting van (nieuwe) medezeggenschap. Maar het resultaat heeft meestal ook een veranderkundig effect, omdat de basis altijd ligt in het verbeteren van overlegstructuur en arbeidsverhoudingen. Het organiseren en respecteren van tegenspraak is daarbij een onmisbare schakel. In het verlengde van medezeggenschap houdt hij zich de laatste jaren ook bezig met duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij zijn expertise vooral ligt in de totstandkoming van stimulerende arbeidsvoorwaarden. Michiel is daarnaast Ambtelijk Secretaris van een cliëntenraad in een ziekenhuis.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog